«Ότι Σον το Κράτος…»

3 09 2007

Το πρώτο επίσημο τηλεοπτικό μας σποτ αφορά τον χωρισμό κράτους-εκκλησίας. Enjoy!

Βεβαια, το επίθετο «τηλεοπτικό» είναι μάλλον έκφραση ευσεβούς πόθου, μιας και η πιθανότητα να παιχθεί ποτέ στην τηλεόραση είναι ελάχιστη. Ευτυχώς που υπάρχει και το internet.

Τέλος πάντων, για όσους ενδιαφέρονται, το σύνολο των θέσεων μας σχετικά με το θέμα ακολουθεί. Αν συμφωνείτε με τις θέσεις και σας άρεσε το video, βοηθήστε μας να τα διαδώσουμε…

———————————————

Στόχος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας είναι η οικοδόμηση μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας βασισμένης στο σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών και στην δημιουργία μιας εκκλησίας διοικητικά και θεσμικά αυτοτελούς και πλήρως απεγκλωβισμένης από τις παρεμβάσεις του κράτους ικανής να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της εκκλησίας με την μετατροπή της σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Οι θρησκευτικοί οργανισμοί ανεξαρτήτως δόγματος θα είναι πλέον αυτοδιοικούμενοι και θα μπορούν να εστιάσουν ανεμπόδιστα στον πνευματικό και κοινωνικό τους ρόλο, χωρίς τον ασφυκτικό εναγκαλισμό και τη σύγχυση ρόλων μεταξύ αυτών και της πολιτείας.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία αναγνωρίζοντας το ατομικό δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης (ΟΗΕ, 1948), προτείνει τον πλήρη διαχωρισμό πολιτείας και θρησκευτικών οργανισμών και υποστηρίζει ότι οι νόμοι του κράτους οφείλουν να έχουν αποκλειστικά και μόνο κοσμικούς σκοπούς, να είναι ουδέτεροι απέναντι στις θρησκείες και να μην οδηγούν σε εμπλοκή πολιτείας και εκκλησίας. Η πολιτεία έχει το χρέος να σέβεται και να προστατεύει την ελευθερία των πολιτών να εκδηλώνουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, δημόσια ή ιδιωτικά.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία συμμερίζεται το όραμα των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων (ELDR) που «πρεσβεύει την αρχή ότι οι σύγχρονες, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες πρέπει να διαχωρίζουν την πολιτική από τη θρησκεία» και ότι «η κοσµική κοινωνία συμβάλλει σηµαντικά στην εκτόνωση των εντάσεων μεταξύ των θρησκευμάτων και στην προώθηση της ανοχής και της κατανόησης μεταξύ ατόµων που ανήκουν σε διαφορετικά θρησκεύματα».

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει:

• Την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης θρησκευτικών οργανώσεων με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η εκκλησία της Ελλάδος και οι λοιπές εκκλησίες και θρησκευτικές οργανώσεις να ενταχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις.

• Η εκκλησιαστική περιουσία που τυχόν βρίσκεται σήμερα στον έλεγχο του κράτους, είτε αφορά την κινητή ή την ακίνητη, να επιστραφεί στην εκκλησία της Ελλάδος κατά τις διατάξεις του ΑΚ, η οποία στη συνέχεια θα είναι η μόνη αρμόδια για την διαχείρισή της.

• Τα εισοδήματα των θρησκευτικών οργανώσεων από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, να φορολογούνται βάσει της νομοθεσίας που ισχύει για τα εισοδήματα των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

• Η ακίνητη περιουσία να υπόκειται στις επιβαρύνσεις βάσει της νομοθεσίας που διέπει όλα τα ακίνητα της χώρας, είτε αυτά ανήκουν σε ιδιώτες είτε σε εταιρείες ή οργανισμούς.

• Η διαχείριση των ευαγών ιδρυμάτων (βακούφια) της μουσουλμανικής μειονότητας θα πρέπει να γίνεται από την ίδια χωρίς παρεμβάσεις του ελληνικού κράτους.

• Οι κληρικοί να αποτελούν εργαζόμενους που θα υπάγονται και θα μισθοδοτούνται από το ΝΠΙΔ του θρησκευτικού οργανισμού που θα ανήκουν, θα φορολογούνται όπως ο κάθε εργαζόμενος Έλληνας πολίτης και θα συμμετέχουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και στο σύστημα συνταξιοδότησης που θα ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες.

• Την αφαίρεση από όλους τους θρησκευτικούς φορείς όλων των διοικητικών και δικαστικών αρμοδιοτήτων που τους έχουν παραχωρηθεί από το κράτος.

• Την κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα του θρησκευτικού όρκου, όπου κι αν αυτός απαιτείται, και την αντικατάστασή του με πολιτικό όρκο.

• Το θρήσκευμα αποτελεί προσωπικό δεδομένο του κάθε ατόμου και δεν αναγράφεται σε κανένα δημόσιο έγγραφο.

• Την κατάργηση του νόμου περί προσηλυτισμού.

• Τη απλοποίηση των διαδικασιών της αποτέφρωσης νεκρού για όσους πολίτες το επιθυμούν, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

• Την κατάργηση κάθε ειδικής μεταχείρισης των θρησκευτικών λειτουργών, την κατάργηση όλων των θρησκευτικών υπηρεσιών των υπουργείων, και τη μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας.

• Η εκκλησία να έχει το δικαίωμα όπως κάθε άλλος φορέας ή ιδιώτης να ιδρύσει ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όποιο αντικείμενο επιθυμεί, σύμφωνα με την νομοθεσία που θα ισχύει.

• Σε συνταγματικό επίπεδο, η Φιλελεύθερη Συμμαχία θα επιδιώξει:
o Πλήρη κατάργηση του άρθρου που ονομάζει την επικρατούσα θρησκεία, ασχολείται με θρησκευτικά δόγματα και καθορίζει τον τρόπο που μεταφράζονται θρησκευτικά κείμενα.
o Κατάργηση της απαγόρευσης του προσηλυτισμού και των περιορισμών στη δημόσια εκδήλωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων των πολιτών στο όνομα της προστασίας των χρηστών ηθών. Απελευθέρωση των θρησκευτικών λειτουργών από τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους.
o Ρητή απαγόρευση της λογοκρισίας. Κατάργηση της παραγράφου που επιτρέπει την κατάσχεση εντύπων ‘για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας’.
o Διαγραφή της αναφοράς στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης από τους σκοπούς της παιδείας.
o Πλήρης κατάργηση των άρθρων που παραχωρούν ειδικά προνόμια σε συγκεκριμένες εκκλησίες.
o Κατάργηση του θρησκευτικού όρκου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας και βουλευτές) και αντικατάστασή του με πολιτικό όρκο.

Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

10 Σχόλια

3 09 2007
GordonGR

Γαμᾶτο! Ἀναρρωτιέμαι πόσοι/ες θὰ προσέξουν (καὶ θὰ πάει ὁ νοῦς τους) τὰ ρὸζ γράμματα δίπλα στοὺς παπάδες… Μᾶλλον ἐλάχιστοι/ες 😦 Ἐπίσης τὸ ὅτι χρειάζεται σὲ ἕνα τέτοιο βίντεο νὰ πρωταγωνιστοῦν ἀποκλειστικὰ Χριστιανοὶ ἱερεῖς (μὲ τὸν ὀρθόδοξο πιὸ χοντρὸ τοῦ καθολικοῦ) ἐνισχύει τὸ ἐπιχείρημα, ἀλλὰ εἶναι καὶ λίγο ἀπαισιόδοξο γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ..

4 09 2007
Πάρης

Από τα σημεία της ΦΙΣ όπου είμαι απόλυτα σύμφωνος. Θα πρόσθετα μόνον την αντικατάσταση του προοιμίου του Συντάγματος σε κάτι πιο ορθολογικό.

5 09 2007
DEFKALION

θεωρώ λάθος το σποτ για τον διαχωρισμό κρατους εκκλησιας, το σποτ μπορει να ειναι διασκεδαστικό -καλό για εκπομπη των ΑΜΑΝ οχι όμως για πολιτικο κομμα- αλλά αντί να έχει ως στόχο τις σχεσεις κρατους-εκκλησιας εμφανίζεται να έχει στόχο την ίδια την εκκλησια. ΤΡΑΓΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΛΑΘΟΣ. Δεν θα αναλύσω περαιτερω ενστασεις μου, εν συντομία έχω να δηλώσω ότι ο Μέσος Ελληνας Πολιτης πάσχει από διαφορες Φοβικές Νευρώσεις, Σε αυτόν τον ΄΄άρρωστο΄΄ πολίτη δεν ερεθίζεις τα συναισθήματα του -αυτό το κάνουν Καρατζαφέρης κ.α.- αλλά ακολουθείς »συμβουλευτική αγωγή». Όταν κάποιος φοβάται τις αραχνες, του αναλύεις το παράλογο του φόβου του, δεν απειλείς ότι θα τον ρίξεις σε ένα δωματιο γεματο ταραντούλες…. Δυστηχως αισθάνομαι ότι κάνουμε το δεύτερο

5 09 2007
Kounoupi

Συμφωνώ απόλυτα με τον Δευκαλίωνα.
Το video προκαλεί, είναι κατάφωρα σαρκαστικό και επιθετικό. Θα έλεγα ότι η εντύπωση που αφήνει δεν έχει καμία σχέση με χωρισμό Κράτους-Εκκλησίας.

Πιστεύω ότι ακόμα και άνθρωποι δυσαρεστημένοι από την Εκκλησία, θα αντιδρούσαν αρνητικά απέναντι σε ένα τέτοιο video.
Επίσης, πως όταν θέλουμε να περάσουμε κάποια θέση μας σε ένα κοινό, πρέπει πραγματικά να βάλουμε τον εαυτό μας μέσα στα παπούτσια αυτών στους οποίους απευθυνόμαστε -κάτι που ο σκηνοθέτης του video δεν έκανε.

5 09 2007
kyuss

Θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότερο αντιπροσωπευρικές θέσεις της ΦΙΣ που θα μπορούσαν να περάσουν πιο εύκολα στην κοινωνία και να δώσουν το πολιτικό της στίγμα. Αυτό είναι απαραίτητο από τη στιγμή που αναζητείτε ακόμη ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας.

Επίσης το σποτ δείχνει να χάνει τον στόχο επικεντρώνοντας μόνο στο ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας (money) και όχι σε ολόκληρο το φάσμα των σχέσεων κράτους- εκκλησίας.

Θα ήθελα να δω πάντως και άλλα σχετικά σποτ. Αν κάποιο είναι αρκετά επιτυχημένο θα μπορούσε να διαδοθεί μέσω email και να δημιουργήσει γενικότερη αίσθηση

5 09 2007
Σπύρος Ντόβας

@DEFKALION και kounoupi:
Είναι η κακή μοίρα των ασχολούμενων με το marketing και την διαφήμιση: Ότι και να κάνουν δεν υπάρχει απόλυτο μέτρο να κριθούν. Και φυσικά, έχουν πάντα να αντιμετωπίσουν ενστάσεις των απ’έξω που βασίζονται σε υποκειμενική κρίση, το ίδιο βέβαια υποκειμενική όσο και η κρίση των ίδιων των δημιουργών.
Για να κριθεί το video πρέπει να έχουμε καθορίσει το target group που απευθύνεται και τι περιμένουμε να προκύψει από αυτό. Δεν συμμετείχα με οποιοδήποτε τρόπο στην σύλληψη και στην εκτέλεσή. Το παρακολούθησα ως θεατής και με ικανοποίησε αισθητικά και ως προς την προσλαμβανόμενη αποτελεσματικότητά του.
Για μένα η αποτελεσματικότητα του συνίσταται στα παρακάτω:
1) Αύξηση της αναγνωρισιμότητας μας: Από τα βασικότερα ζητούμενα, και 10 μέρες πριν από τις εκλογές αλλά και συνολικά. Τι σημασία έχει να είσαι ο καλύτερος που υπάρχει και να κανείς να μην γνωρίζει την ύπαρξή σου. Η θεαματικότητα του στο YouTube το επιβεβαιώνει
2) Viral effect: Εντάξει, δεν είναι και σαν το κλιπ της Σαρρή, αλλά φαίνεται να έχει την δυναμική να διαδοθεί «μόνο του».
3) Μήνυμα: Το ζήτημα είναι όντως θεσμικό, εκδηλώνεται όμως στην πράξη δια των σκανδαλωδών προνομίων που απολαμβάνει η Χ.Ο. εκκλησία, η οποία μάλιστα χαρακτηρίζεται από αμείωτη ζέση να αυξήσει τα προνόμιά της. Στου «Ροΐδη» αλλά και αλλού μπορείτε να διαβάσετε πολλά ενδιαφέροντα σχετικά. Για μένα είναι τακτικώς και ουσιαστικώς ορθό να επιτεθούμε στην Εκκλησία (όχι στην θρησκεία), η οποία αποτελεί έναν κοσμικό οργανισμό ο οποίος είναι τόσο γιγαντωμένος πια που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παράσιτο αλλά μάλλον σαρκοβόρο αρπακτικό. Η αναφορά στο «MONEY» μόνον είναι όντως απλουστευτική των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους η Εκκλησία καταπιέζει μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά σε ένα spot 30sec δεν μπορείς να χωρέσεις και πάρα πολλά. Για τον λόγο αυτό και εγώ και άλλοι δημοσιεύουμε το κλιπ μαζί με το σύνολο των θέσεών μας, ώστε να γίνει κατανοητό πόσο πολύ απέχουμε από το να καταστούμε ένα πραγματικά κοσμικό κράτος.
Τέλος, το μήνυμα έχει και παιδευτικό χαρακτήρα για τους πιστούς. Αντιπαραβάλονται, από την μία ένας ψαλμός που γράφτηκε και εκφράζει ένα θεοκρατικό καθεστώς* (αυτό της «Βυζαντινής» ή ορθότερα, της Ανωτωλικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας), με τα λόγια που αποδίδονται στον (για τους πιστούς) υιό του Θεού. Προς τους πιστούς, η ιδέα του διαχωρισμού προωθείται χρησιμοποιώντας λέξεις με το μέγιστο κύρος. Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερα.

*παρότι καταλαβαίνω ότι η λέξη «κράτος» στον ψαλμό χρησιμοποιείται με την σημασία της «δύναμης» – ωστόσο το λογοπαίγνιο είναι απολαυστικό…

6 09 2007
Averell

Μα η καλύτερη στιγμή δεν είναι ο ήχος του κέρματος που σιγά-σιγά κάθεται;

7 09 2007
greeknetizen

Η καλύτερη στιγμή για μένα είναι τα πρόβατα!
Εμφανίζονται και στο δέυτερο σποτάκι της ΦΙΣ..

8 09 2007
SimonSays

Όπως έγραψα και στο e-rooster συμφωνώ απολύτως με τη ΦΙΣ στις προτάσεις της για αυτό το θέμα.

-Simon @ atheoi.ORG

8 09 2007
Aris

Πάρα πολύ καλό το σποτάκι, όπως και τα υπόλοιπα 3 της ΦΙΣ που είδα. ( http://youtube.com/user/greekliberals )

Πρώτον γιατί θίγει θέματα που σχεδόν δεν υπάρχουν στο τραπέζι της συζήτησης του παραδοσιακού πολιτικού διαλόγου και παράλληλα με αυτόν το τρόπο η ΦΙΣ δίνει σαφές και οξύ στίγμα για τις θέσεις της,

και δεύτερον γιατί από καλλιτεχνικής άποψης (σύλληψη, σενάριο, γραφικά, ισχυρό και ευθύ μήνυμα) είναι πραγματικά εκπληκτικά!

Α, και μεγάλο μπράβο στον δημιουργό τους!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: