Πέντε προτάσεις για τη διαφάνεια και τη θεσμική θωράκιση της Δημοκρατίας

27 06 2008

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία σε ανακοίνωση της πρότεινε πέντε θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα αποκαταστήσουν τη διαφάνεια και θα θωρακίσουν θεσμικά τη Δημοκρατία στην Ελλάδα.

Η Φιλελεύθερη Συμμαχία προτείνει ως πρώτο, θεμελιώδους σημασίας, μέτρο τη κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας του κράτους ώστε να μειωθούν οι κρατικές προμήθειες στις απολύτως απαραίτητες και να εξαλειφθεί η δυνατότητα των κομμάτων εξουσίας να μεσολαβούν και να διαπραγματεύονται διευκολύνσεις και ανταλλάγματα με τους προμηθευτές του δημοσίου. Μόνο έτσι θα μείνουν άνεργοι οι «στρατηγοί» που μετέτρεψαν σε επιστήμη τη χρήση της κρατικής εξουσίας για την εξασφάλιση χρηματοδότησης των κομμάτων τους και την είσπραξη απολαβών κάθε είδους για τους εαυτούς τους.

Το δεύτερο μέτρο που προτείνει η Φιλελεύθερη Συμμαχία αφορά στην αλλαγή του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, έτσι ώστε να επιτρέπεται στα κόμματα να επιλέξουν μεταξύ της κρατικής μόνο χρηματοδότησης ή της ιδιωτικής χρηματοδότησης από φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Στην δεύτερη περίπτωση η επιλογή της ιδιωτικής χρηματοδότησης θα πρέπει να προϋποθέτει την απαγόρευση υπέρβασης ενός ανώτατου ορίου, να επιτρέπει πληρωμές μέσω διαδικτύου και να επιβάλλει την κοινοποίηση των ονομάτων των ιδιωτών χρηματοδοτών και των ποσών που κατέβαλλαν στο διαδίκτυο.

Το τρίτο μέτρο που προτείνει η Φιλελεύθερη Συμμαχία είναι η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και των σχετικών συνταγματικών ρυθμίσεων και η υπαγωγή της διερεύνησης και εκδίκασης των ποινικών ευθυνών τους από τη Δικαιοσύνη.

Το τέταρτο μέτρο που προτείνει η Φιλελεύθερη Συμμαχία αφορά στην αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας της Δικαιοσύνης με την κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τη θεσμοθέτηση της εκλογής της από ειδική πλειοψηφία της Βουλής, την εξασφάλιση της οικονομικής της αυτάρκειας και τη δημιουργία δικαστικής αστυνομίας που θα υποστηρίζει τις εισαγγελικές έρευνες. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, που εγγυάται ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποκτά αρμοδιότητα ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων και επεκτείνει τους ελέγχους του στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

Το πέμπτο μέτρο αφορά στον τρόπο κατάρτισης, εκτέλεσης και ελέγχου του κρατικού προϋπολογισμού (κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού με βάση τις προς χρηματοδότηση δραστηριότητες, δημιουργία θέσης Γενικού Διευθυντή κάθε υπουργείου προσωπικά υπόλογου για τη διαχείριση των κονδυλίων που του έχουν διατεθεί και υπεύθυνου για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, δημιουργία υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου κλπ).

Οι πέντε αυτές προτάσεις της Φιλελεύθερης Συμμαχίας αποτελούν διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που έχουν προταθεί κατ΄ επανάληψη στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ από διεθνείς οργανισμούς. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αρνούμενα, αυτή την ύστατη ώρα, ακόμα και να προτείνουν τις συστάσεις αυτές αποδεικνύουν ότι αποτελούν το πρόβλημα, και ούτε θέλουν ούτε μπορούν να αποτελέσουν τη λύση.

Advertisements

Ενέργειες

Information

6 Σχόλια

27 06 2008
VIDEOS | NYLON

[…] που κατέθεσε η Φιλελεύθερη Συμμαχία για τη “διαφάνεια και τη θεσμική θωράκιση της Δημοκρατίας“. Συμφωνώ και με τις 5 (σχεδόν), όμως αυτή που ψηφίζω […]

27 06 2008
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Πάντως έχω την εντύπωση πως το 4ο και 5ο μέτρο συνδυαστικά είναι πιο σημαντικά απ’το πρώτο από μόνο του για την εξυγίανση της δημόσιας ζωής της χώρας μας.

Κι αυτό γιατί αν υπάρχει μια δικαιοσύνη που κάνει καλά τη δουλειά της κι ένας αποτελεσματικός ελεγκτικός μηχανισμός διαφάνειας/αξιολόγησης του έργου της κυβέρνησης, μετά το πρώτο έρχεται μόνο του καθώς οδηγεί τους πολιτικούς σε συνετή πολιτική χωρίς διαπλοκή και συνειδητή αποχή από οποιοδήποτε αλισβερίσι.

28 06 2008
περιούσιος

Κατ’ αρχάς, θα συμφωνήσω με τα μέτρα, που προτείνετε για το Δικαιοσύνη, μόνο που :
.- Τί, άραγε, εξασφαλίζει ότι η ειδική πλειοψηφία, που θα απαιτείται για το διορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, θα διασφαλίζει την ακεραιότητα και ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης, ειδικά αν αυτή καλείται να χειριστεί υποθέσεις, όπως αυτή της SIEMENS, όπου εμπλέκονται και τα δύο μεγάλα κόμματα; Μήπως θα πρέπει να προβλεφθεί και ένας τρόπος καλύτερης κατάρτισης των δικαστικών λειτουργών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα μη ομαλής λειτουργίας της Δικαιοσύνης(γιατί δεν είναι μόνο τα συμφέροντα, που πλήττουν τη λειτουγρία της Δικαιοσύνης αλλά, επίσης, και η ελλιπής κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών); Η δε οικονομική αυτάρκεια της Δικαιοσύνης με ποιούς τρόπους θα εξασφαλίζεται; Θα γίνονται κρατήσεις από κάποια πηγή, θα προβλέπεται ειδικό κονδύλιο στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους, πώς θα εξασφαλίζονται χρήματα; Για τη δικαστική αστυνομία και την επέκταση των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα συμφωνήσω, αν και θα ήθελα να δω μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αρμοδιότητα αυτή του ΕλΣ, ήτοι μια σειρά άρθρων, που θα ενσωματωθούν στο νόμο για τις αρμοδιότητες του ΕλΣ και θα προβλέπουν όλη τη διαδικασία ελέγχου των οικονομικών των κομμάτων. Αλλιώς, η αξιόλογη πρόταση της ΦΣ θα μείνει κενό γράμμα.

29 06 2008
Σπύρος Ντόβας

@Κων/νος Μιχαηλίδης: Άποψή μου είναι ότι η διαφθορά είναι εγγενές χαρακτηριστικό της λειτουργίας της κρατικής μηχανής. Όσο καλά και να δουλεύει η δικαιοσύνη, τα κυβερνητικά στελέχη θα μπορούν πάντα να διαπλέκονται εντελώς νομότυπα, «στήνοντας» π.χ. τους διαγωνισμούς με προδιαγραφές και όρους που να ευνοούν έναν προμηθευτή. Στις περιστάσεις που ασκούνται τέτοιες πρακτικές – που διαισθητικά λέω ότι αφορούν μεγάλο τμήμα των δημοσίων δαπανών- η δικαιοσύνη δεν μπορεί να επέμβει. Όλα γίνονται σύμφωνα με τον νόμο.

@περιούσιος: Δεν υπάρχει τέλειος τρόπος – υπάρχει μόνο συγκριτικά καλύτερος. Θεωρώ ότι ο διορισμός από ειδική πλειοψηφία είναι καλύτερος από τον διορισμό από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Συμφωνώ ότι η δικαιοσύνη δυσλειτουργεί σήμερα και λόγω ελλιπούς καταρτίσεως, αλλά αυτό είναι συμπληρωματικό με την δυσλειτουργία λόγω εξάρτησης. Εντέλει, πίσω και από τα δύο μπορεί κάποιος να διακρίνει την πολιτική βούληση των κομμάτων που ασκούν εξουσία να ΜΗΝ λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη (και διατηρόντας / εντείνοντας τις εξαρτήσεις της και κρατώντας την σε χαμηλό βαθμό κατάρτισης). Με την ανακοίνωσή της η ΦΣ αναδεικνύει το ζήτημα, και δίνει την άποψή της για την γενική κατεύθυνση που πρέπει να έχει μια μεταρρύθμιση στον χώρο. Η λεπτομερής περιγραφή των άρθρων ενός νομοθετήματος που η ΦΣ θα έφερνε προς ψήφιση στην βουλή αν και όταν εισήγετο σε αυτή, είναι μάλλον άκαιρη σε αυτή την φάση – και την βλέπω σαν δυσανάλογη απαίτηση από ένα κόμμα σαν την ΦΣ, όταν ανάλογες απαιτήσεις δεν τίθενται -και δεν ικανοποιούνται- από πολύ μεγαλύτερα κόμματα που διεκδικούν και πετυχαίνουν την είσοδό τους στην βουλή με πολύ πιο αδρά περιγεγραμμένες προτάσεις (αν όχι ευχολόγια σκέτα).
Τουλαχιστόν εμείς δίνουμε μια σαφή εικόνα της κατεύθυνσης που θα κινούμασταν -ήδη τεράστια υπέρβαση σε σχέση με τον επαμφοτερίζοντα πολιτικό λόγο που κυεριαρχεί.

30 06 2008
περιούσιος

Λέτε : «Η λεπτομερής περιγραφή των άρθρων ενός νομοθετήματος που η ΦΣ θα έφερνε προς ψήφιση στην βουλή αν και όταν εισήγετο σε αυτή, είναι μάλλον άκαιρη σε αυτή την φάση – και την βλέπω σαν δυσανάλογη απαίτηση από ένα κόμμα σαν την ΦΣ, όταν ανάλογες απαιτήσεις δεν τίθενται -και δεν ικανοποιούνται- από πολύ μεγαλύτερα κόμματα που διεκδικούν και πετυχαίνουν την είσοδό τους στην βουλή με πολύ πιο αδρά περιγεγραμμένες προτάσεις.» Μα εκεί ακριβώς οφείλει να διαφοροποιηθεί η ΦΣ, ήτοι να μην αρκείται, κατά την ταπεινή μου άποψη σε απλές προτάσεις αλλά να προτείνει και τον όσο το δυνατό πιο άμεσο τρόπο για την εφαρμογή τους.

30 06 2008
Σπύρος Ντόβας

Δεν διαφωνώ ότι ανάμεσα στο να προβληθούν «απλές» προτάσεις και στο να προταθούν πλήρεις νόμοι εφαρμογής, το δεύτερο είναι, ας πούμε, προτιμητέο. Ωστόσο αν η ΦιΣ επέλεγε στην περίπτωση που εξετάζουμε αντί της κατάθεσης προτάσεων γενικής κατεύθυνσης την κατάθεση λεπτομερών νόμων, τότε θα έπρεπε προκειμένου να παραμείνει συνεπής προς την πρακτική της να πράττει το ίδιο για κάθε πρόταση που προβάλει – για κάθε θέμα που ανακύπτει. Αν δεν το έπραττε, θα έδινε μια εντύπωση ετεροβαρούς αντιμετώπισης των ζητημάτων, εμμονής σε συγκεκριμένα θέματα, εν τέλει ενός «θεματικού» κόμματος. Ακόμα και το πρόγραμμά μας αν το διαβάσετε έχει αυτό το -κατά την άποψή μου- ελλάτωμα. Σε άλλα σημεία είναι πολύ λεπτομεριακό ενώ άλλα θέματα τα αντιμετωπίζει σε πολύ υψηλό επίπεδο, αντανακλώντας τον βαθμό κατάρτισης των μελών μας που έτυχε να ασχοληθούν με το κάθε θέμα.

Σας διαβεβαιώ ότι δεν διαθέτουμε τους πόρους προκειμένου να συντάξουμε σήμερα νόμους εφαρμογής για όλα τα πεδία της πολιτικής για τα οποία έχουμε προτάσεις (δηλαδή, σχεδόν για όλο το εύρος της πολιτικής). Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να μην είμαστε αλλού σχολαστικοί και αλλού «γενικόλογοι» θεωρώ σωστή -και αναγκαία- απόφαση το να μένουμε σε ένα πιο γενικό επίπεδο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: